Alexander Sergejevič Puškin


Evžen  Oněgin                                                                                                                                                   

    Ve venkovském sídle poznává Evžen Oněgin ušlechtilou Taťánu, vzbudí v ní lásku, sám však ji neopětuje. Lehkomyslně podnítí žárlivost přítele Lenského a v souboji ho zabije. Otřesen touto tragédií odchází do ciziny. Ale ani tam nenajde klid. Když se po letech vrací , setká se s Taťánou, provdanou za staršího generála. Vášnivě se do ní zamiluje, ale Taťána ho odmítne. Oněgin tak ztrácí poslední naději, že najde smysl života.


Kapitánská dcerka                                                                                                                                             

   Kniha je psána ve formě povídek Petra Andrejeviče Griněva. V 17 letech ho otec poslal s věrným sluhou Saveljičem na vojenskou službu do Oremburku. Na cestě je zastihla bouře a od smrti je zachránil mužík. Griněv mu za to daroval zaječí kožich. V té době nevěděl, že tento mužík je Pugačev. Griněv žil u kapitána Mirona a zamiloval se do jeho dcery Marji. Ale vypuklo velké povstání pod vedením Pugačeva. Rodiče Marji byli zavražděni, jrn Griněv a Saveljič se zachránili. Nakonec bylo povstání potlačeno a Saveljič, Griněv a Marja odjeli domů k rodičům.