Jan Otčenášek


Občan Brych

   František Brych se narodil v Praze na Žižkově v proletářské rodině jako syn pradleny. Matka se dřela od rána do večera, aby syna, který se učil velmi dobře a byl nadaný, udržela na studiích. Za svačiny pomáhal František svému méně nadanému spolužákovi Ondřeji Rážovi. Ale mimo školu ho Ondřej, jako syn velkoobchodníka, ve všem předčil, později mu odloudil i děvče, absolventku konzervatoře, Irenu Strakovou. Po 2.sv.válce Brych dostudoval práva a strýc Mizina mu pomohl k úřednickému místu v účtárně velkého závodu. To vše se dovídáme ze vzpomínkových pasáží. Román začíná únorovými událostmi. Bych, člověk poctivý, svrchovaně čestný, ale politicky zcela nezkušený, se zalekne politického boje a vtěchto událostech vidí jen úsilí, ohrožení demokracie a svobody. Odpuzují ho i některé formy náboru nových členů do strany a zejména skutečnost, že do strany jsou přijímáni vyslovení kariéristé. Má příklad velmi blízký – strýčka Mizinu, sobce a šplhouna. Může sice vidět ve své blízkosti i komunistu opravdového a čestného, stranického funkcionáře Bartoše, ale tomu jeho strohost a přísnost nedovoluje přiblížit se k lidem a získaat si jejich důvěru. Bartoš ví, že Brych je čestný a chtěl by ho získat, ale Brych mu nedůvěřuje. Když se Brych zaplete do hloupé letákové aféry a doví se, že to strýček Mizina hlásil Bartošovi, propadne panice. Náhle se rozhodne ke kroku, k němuž ho už déle lákal jeho protihráč – továrník a dravý kapitalista Ondřej Ráža, k odchodu do emigrace. Teprve v chatě na Šumavě, kde skupina prchajících kapitalistů čeká na průvodce, poznává z řeči svých společníků, že zabloudil někam, kam nepatří. Motivy jejich odchodů za hranice jsou zcela jiné než jeho, zcela jiné jsou i jejich perspektivy. Rozvrat, válka, návrat za zády postupujících armád. Když si Brych uvědomí, že s tímto světem nemá nic společného, rozhodne se v poslední chvíli pro návrat. S ním se vrací i Rážova manželka Irena. Měla kdysi Rážu ráda, on ji obklopoval bohatstvím, ale zároveň ji odcizil její dělnické rodině, a Irena se stále víc cítila v jeho světě cizinkou. Návrat s Brychem, s nímž se už dříve znovu sblížila, řeší i svou citovou krizi. Po návratu se Brych, který si teprve teď otevřeně promluví s Bartošem, stává dobrým občanem soc. státu.


Romeo, Julie a tma

   Příběh se odehrává za druhé světové války v protektorátu Čechy  a Morava. Hlavními hrdiny jsou student Pavel a židovská dívka  Ester. Pavel potkal plačící Ester v parku a rozhodl se jí  schovat v krejčovně svého otce. Učinil tak potají , aniž by o  tom někdo věděl. Pravidelně ji navštěvoval a občas jí přinesl  trochu jídla , které sebral doma. Oba se vzájemně sbližují a  plánují lepší budoucnost. Nechtějí si přiznat situaci ve které  se nacházejí a proto utíkají do minulosti. Vzpomínají na dětství  , na školu , na přátele. V díle tedy najdeme vedle dialogu  postav a objektivního autorova popisu i vnitřní monolog postav.  Pak ale přijde "probuzení" a návrat do odlišné reality.

   Na scénu přichází člověk jménem Rejsek , známý mezi lidmi jako  udavač. Pro Pavla a Ester znamená nebezpečí. Pavel se proto  rozhodl ukrýt Ester u tety na venkově dokud neskončí válka. V  den , kdy má Ester odjet , se ve městě se však objevují němečtí  vojáci. Hledají útočníky , jež provedli atentát na říšského  protektora Heydricha. Vyděšený Pavel pospíchá za Ester. V  ulicích se pohybuje spousta lidí a mezi nimi se objevuje i opilý  Rejsek. Přes odpor lidí se dostane do krejčovny a snaží se  otevřít dveře od Pavlovy komůrky , kde pobývá Ester. Ta opouští  pokojík druhým vchodem a ze strachu o Pavla utíká pryč temnými  ulicemi. Ozývá se střelba a dupot těžkých bot. "Vyřítila se z  průjezdu ...Neslyšela už , jak se ze všech stran táhle  rozhvízdaly píšťaly ...Upadla jako podťatá naráz celým tělem na  pokraj nepožatého trávníku , rozhozenýma rukama objala zemi ,  prsty nahmátly chladivou hlínu a vryly se do ní ...".


  Romeo, Julie a tma

Hl. postavy: Pavel a Ester

   Román Jana Otčenáška je z období druhé světové války. Hlavní postavou je maturant Pavel. Bydlí u svých rodičů a má vlastní pokojík, kde studuje, ale také sní a přemýšlí o životě na vzdálených hvězdách. Jednoho dne si sem přivedl židovskou dívku Ester, kterou našel plačící v parku na lavičce. Ukryje ji před zraky celého světa, třebaže ví, že je za to trest smrti. Prožije s ní mnoho krásných a citově plných chvil, ale neustále jej pronásleduje myšlenka na smrt své milované dívky. Svůj osud nese velkou dobu sám, teprve od tovaryše se Pavlův otec dozví, koho má Pavel v pokojíku. Přesto mu poskytne pomoc, i když ji před matkou zastírá. Maminka má spoustu starostí, a není třeba jí přidělává další. Dohodnou se, že se Ester přestěhuje k Pavlově tetičce na venkov, kde nebude tolik na očích. Pavel to oznámí Ester, ale hned další den je dům obklíčen příslušníky SS. Rejsek, jeden z obyvatelů domu cosi prohodil na Gestapu, a tak má být provedena domovní prohlídka. Ester, připravená k odjezdu na venkov zpanikaří a uteče z bytu, aby ji tam nenašli a nepozabíjeli celou rodinu, která jí tolik pomohla. Její útěk je nepromyšlený a Ester vběhne přímo pod hlavně pušek Gestapa.


Romeo, Julie a tma

   Hlavní postavou této knihy je osmnáctiletý Pavel. Ve 2. světové valce skrýval židovskou dívku Ester. Ester byla povolána do Terezína, ale nedostavila se tam. Pavel ji našel večer na lavičce. Skryl ji ve svém pokoji vedle krejčovny, nosil jí jídlo i knihy. Jednou v noci byli probuzeni hřmotem dávek z kulometu. Do města vtrhli Němci a začali prohledávat domy. Ester ze svého úkrytu utekla, aby nezahynula rodina, v níž bydlel Pavel. Nepodařilo se jí ukrýt na jiném místě, Němci ji zastřelili.


Romeo, Julie a tma

Hl. postavy: Pavel a Ester

   Děj románu se odehrává v Praze na jaře roku 1942, v době spáchání atentátu na říšského protektora Heydricha. Osmnáctiletý Pavel, syn postaršího krejčího a nemocné matky, úspěšně složí ústní maturitu a vyjde si před kinem do parku. Narazí tam na osamělou dívku stejného věku jménem Ester. Všimne si, že dívka pláče a tím jej upoutá. Zprvu s ním dívka nechce komunikovat, ale nakonec přizná, že je Židovka, že celou její rodinu už převezli do koncentračního tábora, a že i ona se měla dostavit k transportu, ale že to neudělala. Pavlovi je jí líto a rozhodne se jí pomoci. Ukryje ji ve svém pokojíku v otcově dílně, kde ji uchovává v naprosté tajnosti a neprozradí ji ani vlastním rodičům, se kterými si jinak říká všechno, a dokonce jim kvůli ní začne lhát. Nosí jí tajně zbytky vlastního jídla, chudého už tak díky přídělovému systému, a tráví s ní v komůrce všechen volný čas. Zamilují se do sebe. V celé zemi je díky smrti protektora vyhlášen výjimečný stav a Pavlovi se svírá hrdlo pokaždé, když si uvědomí, jakému nebezpečí vystavuje jak ji, tak sebe i rodiče a celý dům, protože v té době se za skrývání Židů platilo životem. O jejich hrozné situaci jí neřekne, protože nechce, aby jim strach kazil společné kouzelné chvíle. Miluje ji tak, že chce raději umřít s ní, než aby umřela jen ona. Jeho otec se o ní nakonec dozví a navrhne Pavlovi, že ji tajně převezou k příbuzným na venkov, kde bude v bezpečí. Milencům svitne naděje a oba se těší na společnou budoucnost. Den před odjezdem v Praze Němci uspořádají velkou razii, Ester si uvědomí, že kdyby ji našli u Pavla, zabili by i jej a jeho rodinu. Nechce aby její miláček zemřel a proto uteče a je Němci zastřelena na ulici. Pavel po její smrti ztrácí smysl života a uvažuje dokonce o sebevraždě, ale nakonec zjišťuje, že chce žít dál.


  Romeo, Julie a tma (1956)

 

novela s rámcem; film, dramatizace, opera, balet

 

1.    Praha, období 2. světové války – květen až červen 1942, heydrichiáda

      

2.    náhodné setkání studenta Pavla s židovskou dívkou Ester v parku; neměla odvahu nastoupit do terezínského transportu; Pavel ji schoval do místnosti za otcovou krejčovskou dílnou v starém činžovním domě, staral se o ni, dělil se o jídlo; z přátelství vznikne láska; v období stanného práva je za přechovávání nehlášených osob ohrožena na životě celá rodina i okolí; Pavlovi rodiče nejdříve tuší nebezpečí, pak se dozvědí o Pavlově činu; Ester objevil udavač Rejsek; ona ví, že je sledována, nechce mít nikoho na svědomí, a proto vyběhla z domu na ulici a byla zastřelena

 

3.    Pavel – student posledního ročníku gymnázia – statečný, citlivý, obětavý, cílevědomý, čestný; pomoc Ester chápe jako samozřejmost

       Ester – židovská dívka, dcera lékaře, odvlečeného do Terezína; romantická, citlivá, ohleduplná a skromná; žije ve strachu, cítí se osamocená, nešťastná; z lásky k Pavlovi se odhodlá obětovat svůj život

       Pavlovi rodiče – schopni přemoci strach a neklid, obětaví a stateční, starostliví

       tovaryš Čepek – pomocník v krejčovské dílně; pomáhá Pavlovi, projev lidskosti

       soused Rejsek – udavač, kolaborant, odrodilec

 

4.    obžaloba fašistické bestiality a rasismu; protiválečné zaměření – varování (válka poznamenává osud nevinných lidí, ničí plány a ideály)

       svět zahnaný do ”tmy” zničil vztah dvou mladých lidí

       shakespearovský motiv – křehký a bolestný příběh lásky

       těžká doba však člověka morálně nepodlomila, je schopen aktivního odporu;

 

5.    sonda do psychologie člověka; tragicky laděná novela s překvapivým závěrem; rámec doby – hrůzy okupace; (13 kapitol, úvod a závěr) – symbolika titulu

       jazyk

       spisovná čeština v autorské řeči; hovorová čeština v řeči postav; bohatý dialog – studentský slang i nespisovná mluva; využití vnitřního monologu; lyrizace prózy, úvahové pasáže