Jean-Baptiste Moliére (vl. jménem Jean-Baptiste Poquelin)


Lakomec

   Hl. postavou této hry ja lakomý boháč Harpagon. Je tak lakomý, že jeho syn Kleantes si musí peníze půjčovat. Kleantes se zamiloval do chudé dívky Mariany a chce otce požádat o svolení ke sňatku. Otec ho překvapí tím, že prohlásí, že si Marianu vezme sám. Harpagonova dcera Eliška má ráda druhého sluhu Valéra, jež je ve skutečnosti šlechticem, který ztroskotal na moři se svou rodinou. Odpoledne najde Kleantův sluha Čipera poklad, jež zakopal Harpagon na zahradě. Ten ztrátu brzy zjistí a vyslýchá celý dům. Přitom se také doví, že Valér se zasnoubil s jeho dcerou a chce ho oběsit. Ten však prozradí svůj původ a Mariana zjistí, že je jeho sestra. Kleantes navrhne, že vrátí peníze pod podmínkou, že dostane nazpět Marianu. Harpagon obětuje vše, jen aby získal zpět své peníze, protože jejich ztráta pro něho znamená konec života.


Tartuffe

   Francouzská klasicistní komedie, která kompozičně těží z prostředků charakterového dramatu.

    Hra o 5 jedn. - Orgonova rodina prožívá konflikty, které způsobuje Tartuffe. Zatímco pro bohatého měšťana Orgona a jeho matku, paní Pernellovou, je vzorem čestnosti a pravé zbožmosti, ostatní - Orgonova druhá žena Elmíra, jeho děti z prvního manželství Damis a Mariana, švagr Kleantes a také komorná Dorina - v něm po právu spatřují úlisného a pokryteckého vetřelce, který má na Orgona neomezený vliv a jeho prostřednictvím manipuluje i jejich životem.

   Zavedl např. asketická pravidla, která sám nedodržuje, maří sňatek Mariany s Valérem, protože Orgon zatouží mít Tartuffa za zetě. Všichni si uvědomují, že je třeba poskytnout Orgonovi důkaz. Díky Elmiřině intrice vyslechne Orgon, skrytý pod stolem, Tartuffovy milostné návrhy jeho ženě, které mu konečně odhalují pravdu.

   Orgon je však už v Tartuffově moci, protože mu předtím svěřil nejen svůj majetek, ale dokonce i kompromitující dokumenty, kterými ho Tartuffe může nyní dostat do vězení. Nakonec je však Orgonovi navrácen jak majetek, tak čest, postavil se za něho král (pro jeho věrnost v době Fondy) a králova moc převáží moc Sv. kabaly (Společnosti nejsvětší svátosti), která podporovala Tartuffa, protože byl jejím špiclem.

    V T. Moliére pojednal s alegorickým podtextem rodinný příběh, v němž postihl groteskní klima zhoubných společen. praktik, jejichž důsledkem je zneužití moci, a demaskoval v analyticky působivě ztvárněných typech i příčiny tohoto jevu. Vážné téma v satirické nadsázce nesou zvláště obě ústřední postavy. Tartuffe je jako typ vybaven jakousi skrytou démoničností, jejíž občanskou maskou je předstíraná askeze, zakrývající vůli po moci i tyranskou smyslnost.

- na pokrytectví a církev; důvěřivý slaboch Orgon, bezcharakterní, vychytralý pokrytec a podvodník, náboženský fanatik ("svatoušek") Tartuffe, Kleantes prozíravý bratr Orgonovy ženy

- jazyk: verš i próza, prostá mluva

Orgon

.............

A něčím ještě víc je polechtám je všechny polechtám:          svůj všechen majetek chci odkázat jen vám -                   a ještě dneska chci - ať mrtvice je raní -                    vám všechno postoupit k řádnému užívání.                      Přítel a hodný zeť mi bude nad syna                           a milejší mi je než celá rodina.                              To je má nabídka. Co, bratře, přijmete ji?

            Tartuffe

Ať se to stane tak, jak nebesa to chtějí!