Radek John


Memento (1986)

 

reportážní román – publicistická beletrie; vznik – podle autentických materiálů

 

1.    Praha, 70. a 80. léta 20. stol., deset let života narkomana

 

2.   tabuizované téma narkomanie

       příběh bývalého studenta Michala, který v 17 letech poprvé ze zvědavosti na diskotéce okusí drogu a nedokáže přestat; obraz života Michala a jeho dívky Evy i ostatních z party: neustálé shánění drog, peněz, krádeže, prostituce, domácí výroba pervitinu; marnost domluv rodičů, snahy zbavit se závislosti; mravní úpadek, duševní a fyzické chátrání, zdravotní potíže (halucinace, deprese), úmrtí přátel, sebevraždy; opakovaná léčení Michala, vězení; zpráva o Evině sebevraždě   Michalova podezřívavost, hledá viníky, snaha pomstít se; nakonec těžké poškození mozku jako následek předávkování – Michal dožívá v psychiatrické léčebně bez naděje na zlepšení stavu

 

3.    Michal Otava – nenapravitelný toxikoman, podléhá drogám, proces chátrání osobnosti; v drogách hledá únik z těsného a necitlivého domácího prostředí; nuda

       přítelkyně Eva Popelková – bez pevné vůle a vytrvalosti; schopná všeho pro drogu, i nevěry

       Richard Růžička – vůdce party, zkouší na ostatních své experimenty s drogami, samolibý, nezodpovědný, nebezpečný

       Michalovi rodiče – omezují jeho přirozenou potřebu samostatnosti (zákazy, příkazy), nedostatek citových vztahů, ač spořádaná rodina

 

4.    autorovo varování před vážným nebezpečím moderní civilizace – toxikomanií; téměř mizivé procento úspěšnosti léčby; kritika neinformovanosti dospělých

 

5.   kompozice – využití retrospektivy, řetězovost (sled krátkých epizod, uzavřených obrazů z minulosti, vybavování dřívějších zážitků (jako filmové sekvence)

          dynamičnost, rychlý dějový spád

       využití vnitřního monologu hlavního hrdiny (rozhovory k sobě a se sebou)

       krátké dějové úseky uvádějí citáty odborníků, v závěru strohé konstatování – styl protokolu, zprávy

          dokumentárnost a informativnost, věcné informace, odborné výklady lékařů

          subjektivními pocity hrdiny prostupují konkrétní obrazy ze života narkomanů (detailní záběry prostředí)

       jazyk – obecná čeština, vulgarismy, slangové výrazy (perník, feťák, šleh) v dialozích postav