Romain Rolland


Petr a Lucie

   Protiválečná novela francouzského spisovatele stavějící proti úpadku morálních a společenských hodnot válkou rozvráceného světa humanistický ideál čistého milostného citu.

   Jak vyplývá z úvodní autorské poznámky, děj novely trvá od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918". Osmnáctiletý Petr Aubier, syn měšťanské rodiny, zatížené konvencemi své stavovské příslušnosti, se uprostřed válečné Paříže sužované nálety nepřátelských letadel náhodně setkává v metru s dívkou Lucií, jež z existenčních důvodů nedokončila studium malířství a je nucena živit se proti vlastnímu přesvědčení malováním kýčařských obrázků na objednávku maloměšťáckých zákazníků. Oba mladí lidé, neuspokojeni dosavadním životem a vzpírající se šovinistické hysterii válečných štváčů a všeobecnému rozvratu mezilidských vztahů, jehož jsou svědky i ve svém bezprostředním okolí, se do sebe zamilují a vzájemným citem jeden druhému navrací víru v život i sebe sama. Přestože si uvědomují dočasnost krásného snu", neboť i Petr má být za půl roku povolán do armády, záměrně se izolují od okolního obludného světa a uzavírají se do samoty své lásky odhodláni prosadit i proti panující nelidskosti své lidské právo na štěstí. Petr, dosud se jen neuvědoměle bouřící proti morálce rodičů, si pod Luciiným vlivem uvědomuje hlubší kořeny společenské nepravosti a definitivně se odmítá ztotožnit s buržoazně republikánskými ideály své vlasti, v jejímž jménu by měl nasazovat život. Křehký a něžný svět milenců však zákonitě neunikne ničivému vlivu vnějšího světa plného nenávisti a smrti. Na Velký Pátek, uprostřed probouzejícího se jara, kdy se milenci chystají konečně završit svou lásku, hynou za náletu v troskách chrámu při poslechu gregoriánských chorálů.


Petr a Lucie

   Děj se odehrává od středy večer 30.ledna do Velikého pátku 29.března 1918. 18-letý Petr je krutě zasažen vál-kou. Tak jako mnoho mladých lidí ji nenávidí. Jeho otec byl soudce, bratr o šest let starší šel dobrovolně na vojnu hned zpočátku války. Při jízdě vlakem se Petr seznamuje s Lucií, kterou je okouzlen. Dlouho pak vzpomíná na stisk jejích rukou. Při procházce po seinském nábřeží kolem Institutu se s ní opět nečekaně shledal. Poprvé se jejich oči setkají, ale než se Petr nadá, Lucie zmizí. Po týdnu vzpomínek a snů o milé dívce ji opět spatřil a snažil se na sebe upoutat pozornost. Jejich setkání je od té chvíle častější. Schází se v uxemburském parku, kde si také navzájem vyměňují projevy jejich hluboké lásky. Téměř každý den jim patřil na jejich společných procházkách a výletech. Prožívají spolu mnoho krásy, i když je oba občas přepadají strašlivé úzkosti a strach z budoucnosti. O Velikém pátku směřují jejich kroky do chrámu na náměstí sv. Godarda. Dlouho zde mlčky stojí a přemýšlejí o životě, o sobě, o všem, co je obklopuje. Ve chvíli, kdy Lucie políbí Petra, se prohnul silný pilíř, o který se opírali, a oba je pohřbil pod svými sutinami.


  Petr a Lucie (1920)

 

lyrická novela

 

1.    Paříž, období 1. světové války (od středy večer 30. 1. do Velkého pátku 29. 3. 1918)

 

2.    setkání Petra a Lucie náhodně v pařížském metru při náletu, pak znovu ve městě   sblížení, vzájemná náklonnost a láska; prožívají chvíle štěstí, aniž by si připouštěli nebezpečí války (její nesmyslnost, utrpení); úvahy o životě (Petr má odejít na frontu, ale snaží se nemyslet na to); sami v kostele uzavřeli na Velký pátek sňatek:

”Veliký příteli, před tebou se s ním snoubím. Spoj nás! Vidíš naše srdce.”

       tragicky zahynuli ve vzájemném objetí při náletu pod troskami pilíře, o který se opírali a který se zřítil a pohřbil je

 

3.    Petr Aubier, 18 letý syn soudce; protiválečný postoj, nechápe smysl války, vkládá všechny naděje do vztahu k Lucii, sklon idealizovat svět; vliv nábožensky založené matky

       Lucie – dcera dělnice v továrně na výbušniny; malířka kopií slavných obrazů; odlišný pohled na svět (odmala se sama musí živit); láska je smyslem života; něžná, citlivá, prostá dívka

 

4.    zoufalý protest proti válce, proti zbytečným ztrátám životů nevinných lidí   odsouzení nesmyslnosti války;

       lidské srdce a láska je silnější než nesmyslné zabíjení; humanistický postoj autorův

 

5.    novela založená na kontrastu:

          hrůzy války × láska, vysněný svět

          platonická láska × předtucha smrti (život × smrt)

          úvahové pasáže, lyrické prvky i rétorický styl