Svatopluk Čech


Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do 15. století

   Pražský měšťan Matěj Brouček popíjí v hradčanské hospůdce pana Würfla Na Vikárce, až je posledním hostem Při odchodu se najednou propadá do podzemní chodby. Cestou sklepením, kde je velké množství pokladů, má za to, že je v klenotnici krále Václava IV. Po stisku tajného pera na obraze Václava IV. se ocitá na ulici. Brouček je udiven tmou a podivným vzezřením průčelí domů. Potká člověka s lucernou, který mluví zvláštní češtinou a tvrdí, že je rok 1420. Brouček se seznámí s měšťanem Jankem od Zvonu, řečeným Domšíkem, který ho pozve do svého domu. Tam se převleče do tehdejšího šatu, ozbrojí halapartnou a odejde k husitskému vojsku. Cestou se zastaví s Domšíkem v hospodě, popije medoviny a po zprávě o útoku křižáků, když spolu s ostatními vychází z krčmy, upadne. Hejtmanu Chvalovi a knězi Korandovi se chvástá svými hrdinskými činy a je jimi doveden až k Žižkovi na vrch Vítkov. V průběhu památné bitvy na Vítkově se mu podaří proniknout do Prahy, kde se vydává za Žižkova posla. U Domšíků se převlékne do svých moderních šatů, je však zajat, předveden k Žižkovi a má být jako zběh upálen. Je strčen do sudu, který je zapálen. Celý zděšený volá Domšíkovu dceru Kunhutu, kterou si oblíbil. V tom otevře oči a spatří pana Würfla, který zjišťuje co se ze sudu ozývá. Hostinský pomůže Broučkovi ze sudu, kam večer podnapilý host spadl. Matěj Brouček vypráví o svých domnělých dobrodružstvích.


Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do 15. století

   Autor v této knize popisuje pana Broučka, který se dostal do 15. století. Pan Brouček se ocitl mezi husity. Sezná- mil se s panem Dobšíkem, jemuž říkali Janek od zvonu. Byl to také husita. Chtěl, aby šel pan Brouček bojovat proti křižákům na Vítkov. Pan Brouček to jen slíbil, ale nepřišel. Později se dověděl, že pan Dobšík v bitvě na Vítkově padl. Pana Broučka zajali husité a odvedli ho k Žízkovi. Husité ho chtěli upálit v sudu na hranici. Nakonec se pan Brouček objevil v sudu ve svém dvoře. To už bylo v 19. století. Divil se, kde je. Až pan Wurfel, hostinský, mu vysvětlil, že spal celou noc ve vlhkém sudu.

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)

 

satirická próza

 

1.    Praha – konfrontace dvou období: konec 19. století a 15. století (1420, bitva na Vítkově hoře)

 

2.    pražský měšťan Matěj Brouček odchází opilý z hospody Na Vikárce, spadl do sudu a usnul; ocitl se v husitské Praze, obležené Zikmundovými křižáky; setkává se s měšťanem Jankem Domšíkem (Janek od Zvonu), kerý ho pozve do domu, aby si odpočinul, převleče ho do dobových šatů, hovoří s ním o politické situaci; dává mu zbraň, ale Brouček s ní neumí zacházet, ač se chlubí svými hrdinskými činy; na rozdíl od statečných husitů se chová zbaběle, uteče z bitvy, má být jako zběh upálen; vtom procitá ze sna

 

3.    Matěj Brouček – představitel českého měšťanstva konce 19. stol. (staročech); pokrytectví, národní lhostejnost, bezcharakternost, zbabělost, prospěchářství, vlastenecké fráze; stará se o vlastní prospěch

       husité (Janek od Zvonu) – odvaha, bojové nadšení za spravedlivou věc, statečnost a odhodlání, obětavost

       Jan Žižka, hejtman Chval, Bradatý aj.

       Domšíkova žena Magdalena, dcera Kunhuta

 

4.    kritika českého maloměšťáctví, bezpáteřnosti, prospěchářství a falešného vlastenectví

       motiv husitství – jeden ze základních motivů Čechovy tvorby

 

5.    satirická alegorie

       spisovná čeština a staročeština (mluva postav 15. století)