Theodore Dreiser


 

Americká tragedie (1925)

    Hlavní postavou Americké tragédie je Clyde Griffith. Clydova rodina je nábožensky založená, a to se odráží v názorech Clyda na svět. Na začátku se setkáváme s dvanáctiletým  Clydem jak spolu s celou rodinou chodí po kostelech na mše,  chodí do misiích a zpívají písně s náboženskou tématikou na  ulicích Kansasu. Ale Clydovi se tato skutečnost nelíbí, chce být lepší nežli obyčejný člověk, chce být jako jeho strýc Samuel,  o kterém se dozvídá od rodičů, jelikož on je bohatý.

  

   Stále uniká od povinnosti chodit s rodičema do kostela, a nachází si práci v drogerii, kde se stává pomocníkem. Ale tehdejší  drogerie to bylo několik obchodů v jednom. Sodovkárna, cukrárna apod. Clyde zde poznává mnoho dívek, ale poněvadž ještě  tolik zkušený, každá příchozí se mu líbí. Ale jednoho dne přišel do obchodu nový nadřízený Clyda. Ten okamžitě nemá rád  Clyda a práci jak ji dělá a byl by rád kdyby si Clyde našel  jinou práci. A tak Clyde odchází hledat práci. Nejdříve hledá  v nárožní putyce, jestli by nepotřebovali výpomoc. Majitel ho  nepřijme, ale posílá do hotelu Green-Davidson na místo poslíčka.

  

   Clyde je v hotelu přijat na místo nového poslíčka. Ale musí být zaučen do nového zaměstnání. Ujímá se ho Oscar Hegglund,  který je v hotelu zaměstnán jako poslíček už dlouho. Clydovi  se zdá že jeho výplata 15 dolarů je celé jmění. Nepohrdá ani  spropitným, které činilo 15centů až 1 dolar, někdy i více.  Společensky nezkušený rodiče by se rádi odstěhovali do  Detroitu, protože tam uprchla sestra Clyda Esta spolu s jedním  hercem, ale když vidí jak se Clydovi v nové práci daří zůstávají v Kansasu. Clyde v hotelu poznává samé lepší lidi, lepší  společnost.

  

   Ale Clyde  touží také po radovánkách. Přijímá pozvání od kamarádů z hotelu na zajímavou večeři v "nóbl" podniku. Kamarádi se  náramně bavili, popíjeli víno apod. Když byli v dobré náladě,  padl návrh jít do veřejnéh o domu. Ale Clyde s takovýmto druhem  zábavy neměl zkušenost. Kamarádi se mu posmívají. Po jedenácté  hodině vyrážejí. Přicházejí do jednoho nevěstince. Clydovi přátelé jsou zde jako doma. O pár dní později Clyde poznává přítelovu rodinu. Clydovi se zdá tato rodina bez zásad oproti  jeho nábožensky založené rodině. Ale je zde rád. Stále častěji  chodí s přáteli na večírky, kde poznává mnoho dívek. Clyde se  zde zamiluje do Hortensie Briggsové. Clyde ji pozval nejdříve  do restaurace a posléze do biografu. Ale Clyde celou tu dobu  pozoroval její chladný postoj k němu. Celý večer se pokoušel  vzbudit zájem o něho. Ale nedařilo se mu. Ale takhle jim to  vydrželo čtyři měsíce.

  

  Jednoho dne Clyde zpozoroval divné chování matky. Po neurčitém  dopise sháněla 100 dolarů. Chtěla si půjčit i od Clyde, když  viděla, že je na tom velmi dobře a v práci se mu daří. Clyde  ji půjčil, ale musela  prodat zlaté hodinky a půjčit si od  pana Murche. Za pár dní uviděl matku, jak jde po ulici s velký m kufrem. A několik dní později, jak nese malý košíček.  Pozoroval ji až do jednoho domu. Uviděl v okně jak se baví s  Estou. Po chvíli, kdy matka z domu odešla, všel do vnitř.  Zaklepal a otevřela hubená, těhotná Esta. Clyde velice rád vidě l Estu a ona jeho. Clyde zjistil, že jí ten herec, s kterým  uprchla do Detroitu, opustil a nechal ji samotnou bez peněz.  Clyde spatřil další hrůzu světa.

  

   Ale teď zpět k Hortensii. Clyde si jednoho dne všiml, když  vyjeli ve vypůjčeném autě z města a stavily se v hostince, že  Clyde je Hortensii lhostejný. Zpozoroval, jak se objímá s jedním chlapcem Sparserem. A posléze, když se klouzali na zamrzlém  potoku, vypukla mezi Clydem a Hortensii hádka. Ale jak začala,  tak také hned skončila. Když se ale vraceli domů, chtěli se  vyhnout městské dopravní zácpě, ale nechtěně ve veliké  rychlosti zabili děvčátko a řidiče Sparser popadl neuvěřitelný  strach před trestem, zvýšil rychlost, aby ujel policejné hlídce, ale po několika bezradných cest městem, najeli na obrubní k a převrhli se. Všichni v autě byli omráčeni. Když je začali  postupně z auta vytahovat, Heglund se dal na útěk. Clyde před  trestem také uniká. Schoval se poslouchá, co se stalo na místě  havárie.

  

   Clyde posléze se dočítá v novinách o jejich zločinu, jak  zajeli to nevinné dvanáctileté děvčátko, jak Sparser leží v  nemocnici a přitom je zatčen, jak to říkají jejich rodičům co  provedli. Clyde tedy prchá z města. Dva a půl roku nemluvil s  rodinou. Rozhodne se tedy napsat matce, ta mu odepíše na  fiktivní adresu. Radí mu, aby pomyslel na strýčka Clyda.  Jednoho dne  potkává přítele Raterera, jenž byl také v tom autě  a také utekl. Raterer mu nabízí práci v klubu Union league.  Clyde přijímá, ale uvědomuje si, že byl si zlepšit vzdělání,  když teď chodí do tohoto klubu. Jednou se mu však podařilo  potkat strýčka Samuela. Strýc mu říká, že neviděl jeho otce  asi dvacet pět let. A zeptá se Clyde jestli by nepotřeboval práci, že by se u něho v podniku nějaká našla, ale nejdříve se  musí poradit se synem. Strýček mu sice prve nachází práci v  nejhorší části podniku, ale Clyde s tím přichází. Clyde odjíždí  do města Lycurg, kde má strýček továrnu. Do práci ho zasvěcuje  jeho syn, Clyde bratranec Gilbert Griffiths. Ubytovává se v  bytě pomocí paní Braleyové. Mezitím Gilbert řekl rodině, že  setkal s Clydem. Popisoval ho jako nezajímavého člověka, který  se neumí prosadit. Clyde když nastupuje do práce, pletou si ho  s bratrancem Gilbertem. Obávají se, že by se mohl stát šéfův  chráněnec, což naopak lichotí Clydovi. Ale on se zde cítil  znuděně, nesnášel jednotvárnost práce. A tak se vracel myšlenkami na časy, kdy byl s přáteli. Vzpomíná jak to asi  dopadlo z Hortensii.Kdyby tohle věděla dříve, že jeho strýc má  továrnu, chovala by se patrně jinak. Když dostává první výplatu, toulá se po Lycurgu, posléze přijímá pozvání od Waltera  Dillarda. Všem Walter zdůrazňuje, že je ten Griffiths. Clyde  pozoroval, že na něj pro strýcovu proslulost pohlížejí jako na  společenský objev. Seznamuje prostřednictvím Dillarda s Ritou.  Doprovodí ji domů. Ale sám si říká, že tento vztah vyvinul až  příliš rychle. Pochyboval, zda má navázat tento vztah, aspoň  ne tak brzy. Rodina Griffitsů si vzpomněla,  že zapomněla na  svého synovce, a tak ho pozývají na večeři. Kromě Gilberta,  který byl proti pozvání. Ale zároveň obdrží pozvání od  Dillarda, na výlet s ním, Ritou a Zelou. Clyde si ale říká, že  by na takovýto výlet neměl peníze, patnáct dolarů týdně, to je  málo, jídlo, ubytování, a teď ještě výlet. Ale rozhodl to za něj dopis Elizabeth Griffithsové - manželka strýce. Pozívají ho  na večeři. Rozmýšlí se, zda tam opravdu jít, ale další neděli  odchází  na cestu k sídlu k Griffitsových. Nejprve poznává  Elizabeth Griffitsovou, pak Samuela, a dceru Bellu. Pak poznává  přítelkyně Belly Sondra Finchleyová a Bertina Cranstonová.  Clyde si připadá, že do tohoto světa lepší společnosti nepatří  . Připadalo mu, že musí stačit jenom pohled do této rodiny, a  to je vše. Ale od tohoto okamžiku se svět pro něho změnil.  Chce se stát součástí "druhého světa - lepší společnost". Dny  plynuly a Clyde nedostávaje od Griffitsových dopisy, začal se  myšlenkami vracet k Dillardovi, Ritě. Ale to byl omyl. Samuel  Griffith chtěl po Gilbertovi, aby mu našel lepší místo v  továrně. Gilbert s odporem přec nachází. Je to místo vedoucí oddělení - úředník pro zapisování počtu límců. Pro Clyda to byla významná změna. Pětadvacet dolarů týdně. Nosí opět slušné šaty.  A ještě ke všemu je v oddělení, kde pracuje pětadvacet dívek.  Pro jeho příbuzenské vztahy a novou hodnost ho obletovali  Whiggam a Liggett. Dávali mu občas rady. Clyde zjistil, že  nedaleko Lycurgu je malý klub pro vedoucí oddělení všech továren v okolí. Ale Griffith ho varoval, aby se raději zdržoval dále. Také se mu podařilo zlepšit bydlení. Přestěhoval se do  najatého domu. Navazuje milostné pletky s dělnicemi. Ale  jednoho dne spatřil novou, inteligentní dělnici Robertu  Aldenovou. Clyde ji nejednou při práci sledoval. Oba dva si  navzájem padli do oka. Když jednou uviděla Clyda jak se baví  Gilbertem, se začala domnívat, že je Clyde společensky i finančně výš. Roberta začala více toužit po Clydovi. U Clyda se  projevoval zmatek, úzkost, zda opravdu má milovat. Stále mu  tvrdili, že muž jeho postavení se nemá scházet s dívkou takovýchto poměrů - chudá. Ale jednou potkává na vyjížďce v kanoi  Robertu. Clyde poznává, říkají, že celý den na ni myslí. Ona  je velmi polichocena. Clyde ji pozívá na loďku, aby si tedy  mohla na trhat lekníny, pro které k jezeru přišla. Clyde byl  velmi rád, že ji může pro ni natrhat. Ale když se museli vrátit do Lycurgu, stáli před otázkou, zda-li se mají vrátit  společně nebo každý sám, aby nevznikli pomluvy. Další den v práci si všímá Roberty a ona něho, večer se namísto biografu vydává hledat Robertin domov v Taylorově ulice. Nepochodí ani příštího rána, kdy se opět vydává k Robertě. Roberta se v práci  snaží upoutat pozornost u Clyda chybou, velice se mu omlouvá.  Clyde reaguje pouze, že to nic není, ale po chvilce rozpaků ji  požádá o schůzku ve středu večer. Roberta je velice potěšena a  souhlasí. Oba dva s výčitkami se schází, protože chudá dívka  se svým vedoucím. Clyde ale stále říká, že na ni neustále myslí  a miluje. Ona mu to opětuje. Jednoho dne se vydají na tajný výlet do Fondy. Navštívili místní zábavné centrum, kde Clyde naučil Robertu tančit. Oba dva si myslí, že jsou nepozorováni. Ale  jednou u večeře je Roberta zaskočena otázkou slečny Fellisové,  s kým pak to tančila. Roberta vzdoruje, že ta osoba není zdejší  .

  

   Po několika týdnech, kdy se Roberta a Clyde setkávali na různých místech, chce Clyde po Robertě osobitějších vztah, mnohem větší vztah než doposud. Chce být pozván do bytu Roberty, ale  Roberta nechce. Clyde se na ni rozhněvá a odchází. Dalšího dne  obdrží od Roberta dopis, aby se s ní setkal. Clyde s ní stráví  noc. Roberta chce po něm slib, že ji nikdy neopustí. Clyde je  u Roberty každou noc.

  

   Ale jednoho dne, kdy kráčel městem, spatřil v jednom voze  Sondru Finchleyovou, jak vystupuje. Clyde ji oslovuje. Sondra  si ho nejprve splete s Gilbertem, který před časem o Sondru stál. Toto setkání znamenalo rušivý zásah. Přestože nalézal útěchu i uspokojení u Roberty, toužil poznat více Sondru. Clyde  chce poznat svět vyšší společnosti. Sondra chce také poznat  Clyde, chce ho uvést do vyšší společnosti, a proto mu posílá  pozvání do jednoho klubu na večeři. Clyde zde poznává lidi z  vyšší společnosti. Clyde si připadá, že uváděn do ráje. Po večeři je pozván na tanec. Velmi rád si zatančí se Sondrou.  Sondra poznává ve Clydovi nového krásného obdivovatele. Ale obává se jeho společenské postavení. Bojí se navázat důvěrnější  vztah, protože je přeci jen chudý, a mohlo by to narušit její  společenské postavení. Clyde se snaží zastavit vztah s  Robertou a navázat se Sondrou. Clyde ji stále více miluje.  Utvrzuje ho v tom, její přiznání, že se jí líbí. I Roberta  pozoruje na Clydovi něco divného. Když se ho zeptá co dělal na  tom večírku, řekne jí, že zde bylo zajímavých lidí. Nezmiňuje  se o Sondře. Ale ona mu nevěří.

  

   Roberta je rozrušená a odjíždí na Boží hod vánoční za rodiči  na farmu. Povídá jim o Clydovi, že je to hodný muž a je to  synovec pana Griffithsa. Matka se podivuje, synovec bohatého s  chudou dívkou. Roberta se přesvědčuje o Clydovi zvrácenosti k  ní v novinovém článku. Stejný článek se dostává do rukou  Gilberta. Diví se jak se Clyde mohl dostat do této společnosti. Ale rodina nemá námitek. Clyde je k nim pozván na oběd.  Ale bránilo mu v tom setkání s Robertou. Přeci jen pak odchází  na oběd. Večer setkává s Robertou. Ona vyčítá, kde zase byl.  Vyčítá mu, že byl na tom večírku. Ptá se ho zda li se mu líbí  Sondra Fincleyová. Clyde odpovídá kladně na její otázku, tak  aby mu nezhoršilo vztah s Robertou.

 

   Clyde se teď velmi často zúčastňuje společenského dění ve městě  . Clyde více poznává Sondru. Ale musí se vrátit k Robertě,  protože mu jednoho dne říká, že je asi těhotná. Clyde se jí  snaží pomoci. Ale nemůže hledat pomoc v Lycurgu, odjíždí do  Schenectady. Radí se i s přítelem Ratterem. Clyde opravdu nevěděl, jak si má v této situaci počínat. Nakonec Clyde posílá  Robertu za jedním venkovským doktorem Glennem. Roberta cítila  u Clyde, že se jí chce patrně zbavit. Clyde ji ještě, řekl, že  bude bezpečnější, když tam půjde večer, aby ji nikdo neviděl.  Doktor ji říká, že je těhotná. Roberta byla zděšena. když to  pak řekla Clydovi, byl otřesen touto skutečností, která ho může zničit. Clyde neví jak se má chovat, jak má Robertě pomáhat.  Jednou mu Roberta řekla, že si ho vezme za muže, že by to vyřešilo všechny problémy. Ale Clyde se ještě nechce ženit. Clyde  se tedy bude snažit najít další lékaře.

   V květnu nastávají u Roberty další těhotenské problémy. Clyde  nemá představu jak se má zachovat. Ale Clyde neopomíjel na  Sondru, setkává se s ní, ale nic ji neříká o nynější stavu, že čeká dítě s chudou dívkou. Neví pro kterou se má rozhodnout.  Nakonec  si přečte článek v novinách jak našli utonulou dívku,  když se plavila na kanoi spolu s přítelem. Rozhodne se pro čin. Pozve Robertu na loďku, převrhne loďku, jelikož Roberta  neumí plavat, nechá ji utopit. S myšlenkami na tento čin odchází za Sondrou k jezeru, kam se přestěhovali. Sondra pozoruje v  Clydovi něco divného, ale říká mu jak ho velmi miluje.

   Ale když se vrátil domů do Lycurgu, nachází dopis od Roberty.  Roberta se cítí bídně, žádá od Clyda pomoc. Clyde se přesvědčuje, zda je to správný čin nechat Robertu utopit. Ale když  dostává od Roberty další ultimátum, rozhodne se že jí pozve do  Utiky. Plánuje jak to má udělat, jak ji má utopit, aby ho  nikdo neviděl, aby po něm nezůstaly nějaké stopy. Pozoruje  okolí několika jezer. Pozývají ji nejdříve k Zelenému jezeru.  Ale zde vidí spoustu lidí. Špatné místo pro zločin. Odjíždí k  Velkému volavčímu jezeru. Neví, zda je to taky pravé místo pro  vraždu. Vyjíždí. Roberta pozoruje u Clyda něco divného. Clyde  přemýšlí, zda to má opravdu udělat. Ale neví. Jednom okamžiku  se vrhá na Robertu, která posléze padá do vody. Clyde se jí  snaží zachránit, ale nedaří se mu. Roberta volá o pomoc, ale  je omráčená ránou od rozhoupané lodi. Clyde vypadává také z  lodi. Na rozdíl od Roberty je neomráčen a odplavává na břeh,  kde uschne. V duchu stále slyší Robertiny výkřiky. Byla náhoda  nebo záměr? Ale pak odchází z místa činu.

   Dalšího dne je nalezena převrhnutá loďka. Pak utonulá Roberta.  Ale podle jejích podlitin lze usuzovat, že byla napadena, tak že s ni v loďce musel někdo další. Policajti se vyptávávají  s  kým to byla utonulá Roberta včera na jezeře. Jeden hostinský  si všiml Roberty a nějakého muže. Podle dalších stop ho  odhalily, protože zanechal mnoho stop na nádraží, byl to Clyde,  ale pod jinými jmény Golbert Golden apod. Ale když najdou u  Roberty dopis pro matku, vydávají se najít rodinu Aldenovou.  Tam ji říká, že takového člověka neznají, ale znají Clyda  Griffithse. Posléze objevují, že pracovala v továrně na límce  v Lycurgu, ale že byla několik měsíců nemocná. Nechávají udě lat pitvu. Ale zatím našli byt Clyde Griffithse v Lycurgu.  Prohledají ho. Nacházejí dopisy od Roberty, posléze od Sondry.  Dovídají se, že Clyde je na jedné chatě. Pan Mason okamžitě  vyhlásil pátraní po Clyde Griffithsovi, podezřelého z vraždy  Roberty Aldenové.

   Od doby kdy Robertu nechal utopit, byl Clyde docela jiný. Když šel od jezera, každý zvuk, který uslyšel ho vylekal. I když byl  v chatě u své milované Sondry, byl bledý, prostoupen tajemství m, kterého si všimnul každý. Když si přečetl článek v novinách  o utonulé dívce, obával se svého prozrazení. Ale když v sobotu  byl se Sondrou a přáteli u jezera, přišla tam policie, aby našla Clyde. Clyde se snaží uniknout, ale vzdává. Je zatčen.  Obviněn z vraždy. Clyde se ale posléze snaží všechno zapřít.  Společnost, která zůstala u jezera, si myslí, že to je krutý  omyl. Clyde se postupně přiznává, že zná Robertu Aldenovou, že  s ní byl na té loďce, že loďka se převrhla a Roberta se praštila o loď. Doktoři z pitvy usoudily, že smrt přivodilo úder  ostrým předmětem do hlavy, patrně bok loďky. Vyšetřovatelům se  toto tvrzení nelíbí, pátrají dál, aby našli předmět, který by  mohla být uhozena. Z výpovědí svědků bylo patrné, že Clyde měl  sebou stativ s fotoaparátem. Naleznou je. Jeden vyšetřovatelů  chce usvědčit Clyde z vraždy, a tak omotává čočku fotoaparátu  Robertiiny vlasy. Všechno veřejné mínění bylo proti Clydovi.  Když si přečetl Samuel Griffiths o svém synovci, co určitě  provedl, nechal zavolat svého právníka, protože novináři narážejí také na Samuelovu rodinu. Po rozhovoru pana Smilieho s  Clyde je Samuel, rozhořčen co Clyde provedl. Ale snaží, aby  Clyde byl uznán nevinným a posílám za ním další právníky. Další  dva právníci dospěli k závěru, že nejlepší obhajobou pro Clyde,  je jeho pomatenosti nebo "mozkovém pobouření". 

   O jeho zločinu se dozvídají také jeho rodiče, kteří jsou teď v  Denveru. Právníci jim radí, aby raději za nim nejezdili, ale  dali svolení aby se o nich zmínilo v novinách.

   V říjnu začíná velký proces s Clydem Griffithsem. Všechno svědčilo proti Clydovi. Nebyla šance, aby z toho vyvázl. Celkem sto  dvacet sedm svědků - Aldenovi, lékaři, svědkové, kteří slyšeli,  jak Roberta volá o pomoc. Čtu se dopisy Roberty pro Clyde.  Nakonec přijíždí jeho matka na vynesení rozsudku. Clyde je  odsouzen k absolutnímu trestu - trestu smrti. Clyde je odvezen  do Auburnu, do "domu smrti". Clyde se ocitá mezi nejhoršími  vrahy. Matka ho chodila navštěvovat. Mohla u něho strávit ale  jenom chviličku. S Clydem se setkával také kněz McMillana, aby  mu pomohl se smířit s jeho rozsudkem. Clyde mu jednoho dne poví, že nechtěně uhodil, ale už neví, zda jí chtěl zachránit. Dva právníci se snažili ještě zmírnit trest na doživotní žalář, ale  neuspěly, a tak Clyde je jednoho dne popraven. Není přesně řečeno, jak byl popraven a kdy zemřel, ale je to z konce velmi  patrné.

   Námětem románu je skutečná událost - v roce 1906 Chester Gillet utopil svou přítelkyni Grácii Brownovou. Román je obrazem sociálních a morálních vztahů tehdejší Ameriky. V románu je velmi  patrné a dobře propracovaná psychologie jednotlivých postav a  jejich charakteristika, dovedená až do nejmenšího detailu. Právem patří k vrcholům americké sociální prózy. Americká tragédie se dočkala dvou zfilmování, první v roce 1931, druhé v  roce 1951.

   Na tomto díle mě zaujal rychlý děj, precizně popsané postavy.  I když kniha měla osm set stran, krásně čte a lze ji doporučit  každému, kdo má zájem o rozsáhlejší čtení a neodradí ho počet  stran.