Vítězslav Hálek


Muzikantská Liduška (1861)

 

povídka s venkovskou tematikou

 

1.    vesnice, polovina 19. stol.

 

2.    láska Lidušky k Toníkovi, ale rodiči donucena k sňatku s bohatým sedlákem; příprava svatby, Toník v domnění, že ho Liduška zradila, před obřadem od muzikantů utekl; Liduška před oltářem svého vnucovaného ženicha odmítla, utekla z kostela, marně Toníka hledala na všech vesnických muzikách; neštěstím zešílela   přezdívka ”muzikantská” Liduška

 

3.   Liduška, dcera Staňkových, nejkrásnější ze vsi, věrná Toníkovi, ale nedovedla se vzepřít rodičům

       Toník, chudý vesnický muzikant, zoufalý nad svým osudem

       bohatý sedlák Krejza – vyhovoval představám Liduščiných rodičů jako její ženich

 

4.   individuální tragédie – kritika chorobné touhy po penězích; majetek ničí mezilidské vztahy a lidské štěstí

       (Hálkovo úsilí přispět k mravní obrodě českého venkova)

 

5.    prostý, srozumitelný jazyk